” Dobri prijatelji, dobre knjige i čista savest: to je idealan život.”
Mark Twain

 

 

Publikaciju “Treba znati još ponešto”, autor Slađana Crvenkov je izradila sa željom da pomogne budućim roditeljima, a posebno budućim majkama da se pripreme za porođaj i dolazak njihove bebe.

Publikacija je formulisana sistematski, tako da se lako koristi i ima logičan sled poglavlja. Sadrži dvanaest poglavlja. U prva dva dela, autor detaljno opisuje kako da se buduća majka pripremi za porođaj, kako da prepozna prve znake početka porođaja, boravak u porodilištu i sve promene u organizmu majke tokom oporavka u periodu babinja.

U kasnijim poglavljima je vrlo lepo i koncizno obrađeno šta roditelji treba da pripreme za dolazak bebe, šta treba da znaju o osobinama novorođenčeta i razvoju pojedinih funkcija, zatim koje promene mogu očekivati kod novorođenog deteta. Autor je veoma detaljno opisao ishranu i negu novorođenčeta u kućnim uslovima. Dati su odgovori na najčešća pitanja i nedoumice roditelja tokom novorođenačkog perioda.

Posebna vrednost publikacije je što jednu složenu i stručnu problematiku izlaže jasno i pregledno i u njoj nema detalja koji bi nepotrebno opterećivali izloženu materiju.

Ova publikacija bi obavezno trebala da se nađe na radnom stolu medicinskih sestara koje rade u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u savetovalištu za trudnice i malu decu, jer pomoć medicinskih sestara u tom periodu je od velikog značaja za buduću majku, novorođenče i čitavu porodicu.

Namena publikacije može biti višestruka, počev od porodice, škole, stručnih u humanitarnih organizacija, do obrazovnih i zdravstvenih ustanova, ali nesumnjivo najveću korist će imati budući roditelji i porodica.

S obzirom na svoju univerzalnost, publikacija nema teritorijalno niti vremensko ograničenje, te je najtoplije preporučujem.

Doc. dr Dušica Rakić
specijalista pedijatar i subspecijalista kardiolog

 

 

Pred nama se nalazi knjiga “Treba znati još ponešto” autorke Slađane Crvenkov, sestre visokog obrazovanja, s dugogodišnjim iskustvom u patronažnom radu s trudnicama i porodiljama.

Ovo je njena druga napisana knjiga koja svakoj trudnici i porodilji pruža obilje neophodnih informacija važnih za dolazak na svet novog bića.

Autorka je detaljno i sistematično obradila svako poglavlje za budući život deteta i majke, tj. roditelja. Tekst je napisan sa notom prisnosti koja čitaocima daje utisak da su stalno u dijalogu s patronažnom sestrom.

Poseban detalj u napisanim redovima su obeležene informacije “treba znati” koje upućuju znanje majki u pravom smeru i daju sigurnost za predviđene postupke.

Verujem da će se ova knjiga naći na stolu svake buduće majke i da će im biti svakodnevna literatura.

Prof. dr Dušanka Dobanovački
specijalista dečiji hirurg, urolog i dečiji urolog