” Nije stvar u tome koliko knjiga košta. Stvar je u tome koliko tebe košta da je ne pročitaš.”
Jim Rohn 

 

 

Drage čitateljke,

Ne dugo nakon što su objavljena dva praktična vodiča kroz trudnoću i period nakon porođaja Vama poznatim pod naslovima “Treba znati” i “Treba znati još ponešto”, osetila sam potrebu da trudnicama, počev od samog začeća ploda pa do porođaja, pružim više informacija.

U svom stilu pisanja, jednostavnim jezikom, pokušala sam da budućim majkama, a i očevima, pojasnim sve one nejasne i složene pojmove koje sam i sama nadam se razumela za dve decenije rada, a koji se tiču trudnoće i perioda koji prethodi esenciji ljudskog bitisanja – materinstvu.

Pišući sam se potrudila da spojim znanje i stečeno iskustvo, jer sam u svakodnevnom kontaktu sa trudnicama i porodiljama uvidela da je kod većine dostupnost informacijama putem interneta učinila puno toga dobrog, ali i lošeg u periodu trudnoće.

Kada govorim o promenama u trudnoći, imala sam na umu da su pored vidljivih elemenata, nevidljivi faktori ti koji zadaju brigu budućoj majci. Upoznala sam Vas i sa savremenim testovima skrininga poremećaja kariotipa, kao i dijagnostičkim metodama u trudnoći i dr.

Više u knjizi “Treba znati od početka trudnoće do porođaja”.

Slađana Crvenkov, viša medicinska sestra
(kontakt e-mail: trudnocaibeba@gmail.com)