” Nije stvar u tome koliko knjiga košta. Stvar je u tome koliko tebe košta da je ne pročitaš.”
Jim Rohn 

 

 

Pred Vama je drugo, prošireno izdanje priručnika Slađane Crvenkov koji obuhvata ceo period trudnoće i porođaja – detaljno, tačno i s mnogo korisnih saveta tako potrebnih svakoj ženi u ovom divnom periodu života.

Ovo novo izdanje prošireno je i delom u kome su date informacije o savremenim testovima skrininga poremećaja kariotipa kao i dijagnostičkim metodama, gde autorka jasno i jednostavno uvodi u vrlo komplikovan proces odluke šta, kada i kako odlučiti.

Kao i prethodna dva, i ovaj priručnik može i treba da postane nezaobilazna literatura ne samo za trudnice i porodilje nego i za buduće očeve.

Sve teme su na odgovarajući način obrađene, dileme razjašnjene, saveti dati….

Ostaje samo da se prepustite i opustite uz Slađanu i njenu knjigu.

U Novom Sadu,
Oktobra 2016. godine

Prof dr Aleksandra Novakov Mikić
Specijalista ginekologije i akušerstva, subspecijalista perinatologije