” Dobri prijatelji, dobre knjige i čista savest: to je idealan život.”
Mark Twain

 

 

Pred nama se nalazi knjiga “Treba znati – prvih šest nedelja posle porođaja” autorke Slađane Crvenkov, medicinske sestre visokog obrazovanja, s dugogodišnjim iskustvom u patronažnom radu s trudnicama i porodiljama.

Ovo je knjiga koja trudnici i porodilji pruža obilje neophodnih informacija važnih za dolazak na svet novog bića. Autorka je detaljno i sistematično obradila svako poglavlje za budući život deteta i majke tj. roditelja.

Tekst je napisan sa notom prisnosti koja čitaocima daje utisak da su stalno u dijalogu sa patronažnom sestrom. Poseban detalj u napisanim redovima su obeležene informacije “treba znati” koje upućuju znanje majki u pravom smeru i daju sigurnost za predviđene postupke.

Verujem da će se ova knjiga naći na stolu svake buduće majke i da će im biti svakodnevna literatura.

Prof. dr Dušanka Dobanovački
specijalista dečiji hirurg, urolog i dečiji urolog

 

 

Publikaciju “Treba znati – prvih šest nedelja posle porođaja”, autor Slađana Crvenkov je napisala sa željom da pomogne budućim roditeljima, a posebno budućim majkama da se pripreme za dolazak njihove bebe.

Publikacija je formulisana sistemski, ima logičan sled poglavlja tako da se lako koristi. Sadrži osam poglavlja. Autor detaljno opisuje sve promene u organizmu majke posle porođaja, u periodu babinja. Na lep i koncizan način objašnjeno je šta roditelji treba da pripreme za dolazak bebe, šta treba da znaju o osobinama novorođenčeta i razvoju pojedinih funkcija, zatim koje promene mogu očekivati kod novorođenog deteta. Autor je veoma detaljno opisao ishranu i negu novorođenčeta u kućnim uslovima. Dati su odgovori na najčešća pitanja i nedoumice roditelja tokom novorođenačkog perioda.

Posebna vrednost publikacije je što se jedna složena i stručna problematika izlaže jasno, pregledno bez nepotrebnih detalja koji bi opterećivali čitaoca.

Ova publikacija bi trebalo da se nađe na radnom stolu medicinskih sestara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, u savetovalištu za trudnice i malu decu, jer pomoć medicinskih sestara u tom periodu je od velikog značaja za buduću majku, novorođenče i čitavu porodicu.

Namena publikacije može biti višestruka, počev od porodice, škole, stručnih i humanitarnih organizacija, do obrazovnih i zdravstvenih ustanova, ali nesumnjivo najveću korist će imati budući roditelji.

S obzirom na svoju univerzalnost, publikacija nema ni teritorijalno niti vremensko ograničenje, te je najtoplije preporučujem.

Prof. dr Dušica Rakić, pedijatar i kardiolog
vanredni profesor na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Novom Sadu