” Mislim da danas više nego ikad treba tražiti knjige, pa makar imale i samo jednu dobru stranicu: moramo tražiti komadiće, deliće, sve što u sebi ima zlato, sve što nam može oživeti telo i dušu.”
Henry Miller

 

Slađana Crvenkov, rođena je u Novom Sadu (1977).

Osnovnu školu završila je kao nosilac “Vukove diplome”, Srednju medicinsku školu “7. April” završava 1996. godine, u Novom Sadu, na smeru ginekološko akušerska sestra tehničar.

Nakon završetka srednje škole, radi na mestu ginekološko-akušerske medicinske sestre tehničara u Domu zdravlja “Novi Sad 2”, u Službi monovalentne patronaže.

Godine 1999. upisuje Višu medicinsku školu u Beogradu, koju zbog potreba posla nevoljno i nerado napušta.

Godine 2006. počinje da radi na psihofozočkoj pripremi trudnica za porođaj u tzv. Školi za trudnice, pri istom Domu zdravlja, kada za potrebe posla i službe, kao samofinansirajući student, uz posao, nastavlja školovanje na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu, koju završava u roku, te diplomira 2009. godine, sa uspehom.

Aktivni je učesnik raznih seminara, od značaja službi Zdravstvene zaštite žena. U toku 2005. godine, pohađala je školu za Unapređenje reproduktivnog zdravlja i planiranja porodice – Satelit simpozijum medicinskih sestara na GAK “Narodni front” u Beogradu. Sa uspehom završava u toku 2006. godine, Trening dobrovoljnog i poverljivog savetovanja trudnica na HIV, na GAK “Narodni front”.

Učesnik je u akciji pod nazivom “Zdravo srce” – povodom Svetskog dana srca 2007. godine, u okviru organizacije i saradnje Svetske kardiološke organizacije i Kardiološkog društva Srbije, u Novom Sadu. Predstavljala je Službu zdravstvene zaštite žena, sa radom “Obezboljavanje porođaja” u okviru planiranih aktivnosti podružnice Doma zdravlja “Novi Sad”, tokom oktobra 2007. godine. Aktivni je učesnik sa radom “Psihofizička priprema žene za porođaj” na edukativnom seminaru, septembra 2008. godine, u Novom Kneževcu u okviru Saveza zdravstvenih radnika AP Vojvodine – sekcija sestara za pedijatriju, ginekologiju i akušerstvo.

Decembra 2009. godine aktivni je učesnik i jedan od autora projekta “Unapređenje programa rada Škole za trudnice” – Doma zdravlja, pod pokroviteljstvom Gradske uprave za zdravstvo – Grada Novog Sada. Na prvom Simpozijumu primarne zdravstvene zaštite 2011. godine, učesnik je sa radom “Program rada Škole za trudnice”, Doma zdravlja “Novi Sad”, u okviru organizacije i saradnje Saveza zdravstvenih radnika AP Vojvodine. Od 2012. godine administrator je i aktivni učesnik u realizaciji projekta “Pravovremena informisanost trudnica”. Od 2013. godine je stručni konsultant u magazinu “Moja beba”, a od 2015. u magazinu “Mama i beba”.

Knjiga “Treba znati” joj je prva izdata samofinansirajuća publikacija, autorsko izdanje.

Priručnik “Treba znati još ponešto” je druga izdata knjiga, izdavač Daniel Print.

Poznaje engleski i latinski jezik.

Živi i radi u Novom Sadu.

(kontakt e-mail: trudnocaibeba@gmail.com)