” Dobri prijatelji, dobre knjige i čista savest: to je idealan život.”
Mark Twain

 

 

Neiscrpni entuzijazam i energija kombinovani sa velikim strukovnim znanjem i iskustvom Slađane Crvenkov obogatili su biblioteku trudnih žena i majki, naravno i budućih očeva, novom publikacijom iz edicije „Treba znati”, ali ovaj put sa proširenim naslovom „Najčešće nedoumice roditelja u prvoj godini života bebe”.

O autorki knjige i njenim referencama pisano je opširno u dosadašnjim recenzijama, pa su čitaoci upoznati sa njima.

Na 128 stranica jasnog i lako čitljivog teksta autorka je korak po korak iznela pitanja i odgovore na nedoumice sa kojima se roditelji sreću tokom prvih godinu dana zajedničkog života sa novim članom porodice.

Sistematičan pristup svakom segmentu materinstva i prvoj godini života bebe izloženi u ovoj knjizi, omogućavaju svakom čitaocu da na razumljiv način nađe objašnjenje situacija u kojima će se naći prvi put, a omogućiće im lakše snalaženje u novim uslovima i olakšati praktični rad sa detetom.

Sigurna sam da će ova, kao i sve prethodne publikacije, biti literatura i za mlade medicinske kadrove koji će se u budućnosti profesionalno baviti trudnim ženama i mladim roditeljima.

Harizma Slađane Crvenkov je ono što je ponovo obojilo tekst pod njenim autorstvom. Neposrednošću u tekstu ona omogućava laku i nesmetanu komunikaciju kako u samoj knjizi tako i van nje.

Prof. dr Dušanka Dobanovački
specijalista dečiji hirurg, urolog i dečiji urolog