Ulaskom na sajt Trudnoća i beba obavezujete se na poštovanje Politike privatnosti, koja je kreirana u cilju obaveštavanja o prikupljanju, obradi, korišćenju i objavljivanju podataka koje dostavljate prilikom posete sajtu.

Savetujemo vam da pažljivo pročitate Politiku privatnosti, jer pristupanjem sajtu Trudnoća i beba potvrđujete da ste saglasni sa karakterom iste.

Ukoliko niste saglasni sa ovom Politikom privatnosti, možete da napustite sajt Trudnoća i beba.

Zadržavamo pravo da unosimo izmene u Politiku privatnosti, bez prethodne najave. Sve izmene će biti objavljivane na ovoj stranici, te vas molimo da prilikom svake sledeće posete sajtu Trudnoća i beba proverite Politiku privatnosti, kako biste bili upoznati sa eventualnim izmenama.


PRIKUPLJANJE PODATAKA
Posetom sajtu Trudnoća i beba može doći do automatskog čuvanja određenih podataka na vašem uređaju, kao što su kolačići (cookies).

Kolačići se koriste radi pravilnijeg funkcionisanja samih web stranica sajta. Oni predstavljaju jednostavne tekstualne fajlove sačuvane na hard disku vašeg uređaja. U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti obavezni smo da vas obavestimo o upotrebi kolačića i da obezbedimo vaš pristanak pre slanja istih. Korišćenjem stranica našeg sajta možete da pristanete na upotrebu kolačića ili da ih blokirate, pri čemu možete umanjiti funkcionalnost sajta.


ŠTA SU KOLAČIĆI?
Kolačići predstavljaju jednostavne tekstualne fajlove koji se šalju vašem računaru pri poseti web stranica. Pri ponovnoj poseti istih web stranica, internet pretraživač koji koristite šalje nazad kolačiće, čime se omogućava da web stranice prikažu informacije koje su prilagođene vama.

Kolačići najčešće čuvaju vaše postavke (npr. odabrani jezik), ali mogu čuvati i druge vrste informacija, uključujući i podatke o ličnosti (na primer vaše ime ili e-mail adresu). Ove informacije mogu biti sačuvane samo ako vi to omogućite.  Naravno, uvek možete izmeniti postavke internet pretraživača koji koristite i podesiti sve što je u vezi sa kolačićima.


KORI
ŠĆENJE KOLAČIĆA
Kolačiće možete ukloniti  ili isključiti njihovu upotrebu u podešavanjima internet pretraživača koji koristite (npr. Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari i sl.). U tom slučaju, postoji mogućnost da će se time umanjiti funkcionalnost sajta.

Kliknite ovde za više informacija o postavljanju kolačića za pretraživač Chrome.

Kliknite ovde za više informacija o postavljanju kolačića za pretraživač Firefox

Kliknite ovde za više informacija o postavljanju kolačića za pretraživač Internet Explorer

Kliknite ovde za više informacija o postavljanju kolačića za pretraživač Safari.


OBJAVLJIVANJE PODATAKA
Ne objavljujemo podatke korisnika sajta, niti ih ustupamo trećim licima, osim ukoliko za to ne postoji potreba u skladu sa zakonom ili pravnim postupkom.


BEZBEDNOST I POVERLJIVOST
Obavezujemo se da ćemo preduzeti sve dostupne mere bezbednosti, kako bi mogli da garantujemo zaštitu vaših podataka od neovlašćenog pristupa, otkrivanja, izmene, nezakonitog uništenja ili slučajnih gubitaka.


OGLAŠIVAČI I LINKOVI KA DRUGIM INTERNET STRANICAMA
Sajt Trudnoća i beba može sadržati informacije i podatke, kao i linkove ka internet stranicama trećih lica, koji će biti jasno označeni. Nemamo nadzor nad takvim informacijama i podacima ili internet stranicama trećih lica, te se u potpunosti odričemo bilo kakve odgovornosti u vezi sa sadržajem takvih internet strana.

Sajt Trudnoća i beba može sadržati oglašivače, koji će biti jasno označeni. Nemamo nadzor nad sadržajem internet stranica oglašivača, te se u potpunosti odričemo bilo kakve odgovornosti u vezi sa sadržajem internet stranica oglašivača.

S obzirom na to da linkovi ka internet stranicama trećih lica, kao i oglašivači, ne podležu ovoj Politici privatnosti, savetujemo vam da pročitate politiku privatnosti svakog sajta koji posetite.


IZMENE POLITIKE PRIVATNOSTI
Zadržavamo pravo da unosimo izmene u Politiku privatnosti, bez prethodne najave. Sve izmene će blagovremeno biti objavljivane na ovoj stranici, te vas molimo da prilikom svake sledeće posete sajtu Trudnoća i beba proverite Politiku privatnosti, kako biste bili upoznati sa eventualnim izmenama.


KONTAKTIRAJTE NAS
Ukoliko imate bilo kakva pitanja, molimo vas da nas kontaktirate na trudnocaibeba@gmail.com