” Svako dete je neprocenjivo vredno. Svako je Božije stvorenje.”
Majka Tereza

 

Periodizacija dečijeg uzrasta

Dete je potomak ljudskog roda i nije umanjena kopija odraslog. Dete ženskog pola je devojčica, a muškog pola dečak.

U životu čoveka, od rođenja do smrti, razlikuje se nekoliko životnih doba:

 • detinjstvo
 • pubertet i adolescencija
 • doba polne zrelosti
 • klimakterijum i
 • staračko doba ili senijum

Periodizacija dečijeg uzrasta se sastoji od:

 • intrauterinog perioda
 • perioda novorođenčeta
 • perioda odojčeta
 • perioda malog deteta
 • perioda školskog deteta
 • perioda puberteta i adolescencije

Intrauterin razvoj podrazumeva razvoj ploda u uterusu (materici) majke. To je period razvoja od samog začeća ploda, pa do samog rođenja.

Period novorođenčeta podrazumeva period deteta od rođenja do navršenih mesec dana starosti.

Period odojčeta je period od mesec dana starosti deteta do navršenih godinu dana.

Period malog deteta je period od godinu dana starosti deteta do treće godine deteta.

Period školskog deteta je period od šeste godine starosti deteta do četrnaeste godine deteta.

Period puberteta i adolescencije je period od četrnaeste (i ranije) do osamnaeste godine.

Treba znati, da od momenta rođenja, pa do postizanja zrelosti, svako dete doživljava razne promene, koje su fizičke i psihičke prirode. Zapravo, može se reći da dete prolazi kroz više etapa/faza razvoja, od kojih svaka ima svoje specifičnosti.

 

Slađana Crvenkov, viša medicinska sestra
(kontakt e-mail: trudnocaibeba@gmail.com)