“Uživanje u gledanju dečije lepote i sreće, čini da moje srce bude preveliko za telo.”
Emersson

 

 

Anestezija pri porođaju

Tekst je trenutno u pripremi.