” Mens sana in corpore sano – U zdravom telu zdrav duh”

 

Kontrole i pregledi u trudnoći

Izbor lekara je na vama, lično ne preporučujem konsultacije s drugaricama i rodbinom, jer se iskustva sa lekarima u trudnoći, a shodno vašim očekivanjima, razlikuju.

Pri odabiru lekara savetujem da, na prvom mestu, odlučite da li će to biti lekar koji radi u privatnoj ordinaciji ili u državnoj ustanovi.

Bez obzira na odluku, za sada u našoj zemlji još nisu izjednačene državna i privatna zdravstvena zaštita stanovništva, tako da svakako morate imati ugovor sa odabranim lekarom ginekologom u državnoj ustanovi, a zbog niza razloga.

U trudnoći je neophodno pridržavati se redovnih kontrola kod izabranog lekara ginekologa. Budite savesni, brinite o sebi, informišite se kod lekara, jer je uzajamno poverenje, jedan od osnova dobrog ishoda trudnoće. Izbegavajte savete dobijene putem interneta.

Nakon dijagnostikovanja trudnoće, na dalje preglede, dodatne ultrazvučne i laboratorijske pretrage, trudnica odlazi po savetu lekara ginekologa koji kontroliše trudnoću. Učestalost poseta lekaru ginekologu zavisi od više faktora. Najčešće je za prvorotku sa urednim tokom trudnoće predviđeno osam/devet poseta, od kojih je pet radi lekarskog pregleda, a tri ili četiri zbog ultrazvučne dijagnostike.

Postoji tačna nomenklatura poseta i ultrazvučnih pregleda u trudnoći, a opisana u Nacionalnom vodiču za lekare u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, Zdravstvena zaštita žena u toku trudnoće, (Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča u kliničkoj praksi, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije), o čemu više možete saznati u knjizi “Treba znati”.

Slađana Crvenkov, viša medicinska sestra
(kontakt e-mail: trudnocaibeba@gmail.com)