” Mens sana in corpore sano – U zdravom telu zdrav duh”

 

 

Kompletna krvna slika (KKS test)

 

KKS – kompletna krvna slika je najčešće traženi test koji daje važne informacije o zdravstvenom stanju pacijenta.

Radi se kao deo redovnog rutinskog pregleda, kao skrining za široki raspon bolesti, kod anemija, infekcija, malignih bolesti.

KKS uključuje ukupan broj leukocita, eritrocita i trombocita, eritrocitne parametre (MCV, MCH, MCHC, RDW), trombocitne parametre (MPV, PDW), diferencijalnu leukocitarnu formulu (podvrste leukocita: neutrofili, limfociti, monociti, eozinofili, bazofili), hemoglobin i hematokrit.

Eritrociti (Red Blood Cell, RBC), crvena krvna zrnca, najbrojnije ćelije, su ćelije koje sadrže hemoglobin i sudeluju u prenosu kiseonika i ugljen dioksida u organizmu.

Hemoglobin (Hb), „krvna boja“, je proteinski kompleks koji prenosi kiseonik iz pluća u tkiva i ugljen dioksid iz tkiva nazad u pluća, koncentracija hemoglobina i/ili eritrocita je smanjena kod anemija.

Hematokrit (Htc) predstavlja zapreminski udeo eritrocita u jedinici pune krvi.

Eritrocitni parametri se izračunavaju iz broja eritrocita, koncentracije hemoglobina i hematokrita i daju informaciju o kvalitetu eritrocita.

MCV (Mean Corpuscular Volume) – prosečna zapremina eritrocita – daje podatak o veličini eritrocita.

MCH (Mean Concentration Haemoglobine) – prosečna količina hemoglobina u eritrocitu.

MCHC (Mean Cell Hemoglobin Concentration) – prosečna koncentracija hemoglobina na litar eritrocita.

RDW (Red Distribution Width) – mera varijabilnosti veličine eritrocita.

Leukociti (White Blood Cell, WBC) – bela krvna zrnca, predstavljaju odbranu organizma. Povećani su u slučaju infekcija, zapaljenskih procesa, leukemija, malignih bolesti. Neka fiziološka stanja kao što su trudnoća, fizički napor, obilan obrok i stres dovode do blagog porasta broja leukocita. Smanjen broj leukocita sreće se kod terapije citostaticima, virusnih infekcija i nekih naslednih bolesti.

Osnovna funkcija leukocita je obrana organizma od infekcije, pri čemu svaka određena populacija leukocita ima posebne funkcije.

Leukocitarna formula predstavlja međusobni odnos pojedinih vrsta leukocita i njihov relativni brojčani odnos:

  • Neutrofilni segmentirani granulociti – zajedno sa monocitima čine osnovu fagocitnog obrambenog sistema u organizmu. Na ovaj način sudeluju u odbrani organizma od bakterijskih infekcija. U akutnim bakterijskim infekcijama javlja se povećan broj ukupnih leukocita sa povećanim procentom neutrofilnih granulocita
  • Limfociti – kod virusnih infekcija broj leukocita se smanjuje uz povećanje procenta limfocita, kod dece fiziološki preovladavaju
  • Eozinofilni granulociti – povećan broj se javlja kod infekcija nekim bakterijama i parazitima, alergijskih stanja, psorijaze, gastrointestinalnih bolesti
  • Monociti – povećan broj monocita javlja kod infektivne mononukleoze
  • Bazofilni granulociti – povećan broj se sreće kod preosetljivosti na lekove, hipotireoze, infekcija virusom gripa i varičele

Trombociti (Platelet, PLT), krvne pločice, su ćelije koje sudeluju u zgrušavanju krvi, manjak trombocita izaziva sklonost krvarenju, višak izaziva pojačano zgrušavanje krvi. Zajedno sa drugim faktorima koagulacije omogućavaju zaustavljanje krvarenja posle povrede krvnog suda.

MPV (Mean Platelet Volume) – prosečna zapremina trombocita – daje podatak o veličini trombocita.

PCT (Platecrit) – zapreminski udeo trombocita u jedinici pune krvi.

PDW – (Platelet Distribution Width) – širina raspodele trombocita – daje informaciju raspodeli trombocita po veličini.

(Tekst: Aqualab Plus laboratorije)