” Mens sana in corpore sano – U zdravom telu zdrav duh”

 

 

Test oralne tolerancije glukoze (OGTT)

 

Test oralne tolerancije glukoze se koristi u dijagnostici poremećaja metabolizma glukoze i ispitivanju sposobnosti regulacije nivoa glukoze u krvi.

Ovim testom se meri koncentracija glukoze (na zahtev i C-peptida i insulina) u određenim vremenskim intervalima, a nakon oralnog unosa glukoze u vidu vodenog rastvora.

Uobičajena količina za odrasle osobe je 75g glukoze rastvorene u 300mL vode* (po preporukama Svetske zdravstvene organizacije).

Za decu količina glukoze se određuje u odnosu na telesnu težinu deteta (1,75g/kg).

Test traje 2h (meri se glukoza u 0, 30, 60, 90 i 120 minutu), ukoliko lekar ne propiše drugačije.

Treba znati:

  • test se izvodi ujutro,
  • četiri dana pre izvođenja testa pacijent ne sme (u dogovoru sa lekarom) uzimati lekove koji utiču na metabolizam glukoze,
  • tri dana pre izvođenja testa treba da se uzima hrana bogata ugljenim hidratima,
  • dvanaest sati pre izvođenja testa pacijent ne sme ništa jesti, pušiti, niti se fizički opterećivati,
  • pola sata pre izvođenja testa treba da se miruje,
  • tokom testa pacijent mora mirovati, ne sme ništa jesti, piti ni pušiti.

Uobičajeno testiranje trudnica na gestacioni dijabet (GDM) izvodi se između 24-te i 29-te nedelje gestacije sa 50, 75 ili 100g glukoze (meri se glukoza u 0, 60, 120 i 180 minutu). Evaluacija GDM se treba raditi tek nakon 6 nedelja posle porođaja.

Ovaj test se ne sme raditi:

  • ako je nivo glukoze u dva prethodna, nezavisna ispitivanja za redom natašte veći ili jednak 7,8 mmol/L, ili ako se u bilo kojem pojedinačnom, slučajnom određivanju dobije vrednost veća ili jednaka 11,1 mmol/L;
  • dijabetičarima;
  • teškim bolesnicima (akutna bolest, trauma, hirurška intervencija, jak stres).

* Nacionalni vodič dobre kliničke prakse Diabetes mellitus

(Tekst: Aqualab Plus laboratorije)