” Mens sana in corpore sano – U zdravom telu zdrav duh”

 

 

Saveti pacijentima za pripremu i vađenje krvi

 

Za dobijanje adekvatnog uzorka, a samim tim i validnih rezultata laboratorijskih ispitivanja veoma je važna priprema pacijenata.

Opšta priprema podrazumeva određene mere koje treba preduzeti da bi se pre svega predupredio uticaj hrane, pića, lekova, dnevnih varijacija parametara, fizioloških ciklusa kod žena i slično na dobijanje lažno pozitivnih ili lažno negativnih rezultata, koji se ne mogu adekvatno tumačiti.

Da bi laboratorijski rezultati bili pouzdani, važno je znati da je za većinu ispitivanja krvi neophodna priprema, koja podrazumeva uzimanje uzorka natašte (na prazan stomak), ujutro između 7 i 10h, a najmanje 12 – 14h nakon poslednjeg obroka, koji treba da bude lagan.

Prethodnih dana treba izbegavati intenzivnu fizičku aktivnost, konzumiranje alkohola i energetskih napitaka.

Pre davanja uzorka krvi:
– ukoliko je to moguće nemojte uzimati lekove (samo u dogovoru sa vašim lekarom),
– možete uzeti malo negazirane vode ili nezaslađenog biljnog čaja (osim crnog čaja),
– nemojte pušiti,
– obavezno dajte informacije o terapiji, suplementima, kao i posebnim stanjima (trudnoća).

Napomena: za ispitivanje pokazatelja stresa (prolaktina, kortizola, kateholamina i adrenokortikotropnog hormona – ACTH) potrebno je doći pola sata pre davanja krvi u laboratoriju kako biste mogli da se opustite, pošto fizički napor i stres direktno utiču na rezultate ovih ispitivanja.

Posle davanja uzorka krvi:
Kako biste izbegli nastajanje krvnog podliva (hematoma), odnosno kako bi krv što pre stala nakon venepunkcije molimo vas da se pridržavate nekoliko pravila:

– neposredno nakon vađenja ne ustajte naglo i kada vam tehničar pričvrsti flasterom vatu na mestu venepunkcije, čvrsto pritisnite drugom rukom mesto uboda,
– sedite u čekaonici barem 5 minuta nakon venepunkcije,
– ukoliko ste na antikoagulantnoj terapiji ili pijete lekove koji produžavaju vreme koagulacije (Aspirin, Andol) vatu držite najmanje 10 minuta,
– ruku iz koje je vađena krv ne savijajte u laktu, niti je opterećujte na bilo koji način najmanje 15 minuta,
– u slučaju da krv nije stala ni posle 15 minuta, držite čvrsto mesto uboda i zamolite za pomoć.

Postoji određeni broj odraslih pacijenata koji se ne mogu osloboditi straha od venepunkcije. Takvi pacijenti bi trebalo slobodno da izlože svoj problem pre vađenja krvi, kako bi osoba koja vadi krv mogla da ih smesti u poluležeći položaj, da im pomogne da se opuste, te da nakon vađenja krvi ostanu u tom položaju dok ne budu sigurni da se osećaju dobro i da mogu bezbedno da napuste laboratoriju.


(Tekst: Dr med Nađa Stupar, spec. kliničke biohemije, 
Aqualab Plus laboratorije)