” U deci se obnavlja i čisti reka čovečanstva.”
Ivo Andrić

 

 

Hipertenzija u trudnoći

 

Porast arterijskog krvnog pritiska (TA)
Za vreme trudnoće pritisak u arterijama se ne menja, mada, neretko trudnice se manje kreću, opuste, imaju povećan apetit, te unose namirnice koje mogu dovesti do povišenog arterijskog krvnog pritiska. Treba pomenuti i sklonost pojedinih trudnica ka porastu arterisjkog krvnog pritisaka, a to su trudnice koje su i pre trudnoće imale oboljenja srca i krvnih sudova, bubrega ili neka druga sistemska oboljenja. Takođe, sklonost ka hipertenziji zapaža se kod trudnica koje su starije starosne dobi (preko 30 godine), koje imaju višeplodnu trudnoću, koje su genetski predisponirane.

U trudnoći se toleriše maksimalni porast gor­njeg arterijskog krvnog pritiska do 130 mmHgb, a donjeg do 90 mmHgb.

Svakoj trudnici savetuje se da ukoliko je u moguć­nosti redovno meri arterijski krvni pritisak i da se ukoliko primeti porast istog iznad 130/85 mmHgb, obrati lekaru, koji će dati adekvatne savete ili je uputiti na dalja ispitivanja.

Porast arterijskog krvnog pritiska, naročito u drugoj polovini trudnoće, može da ukaže na mogućnost nastanka ozbiljnih oboljenja kao što je graviditivna toksikoza (koja ukoliko na vreme nije dijagnostikovana može lako dovesti do ozbiljnih problema).

Savetuje se:

  • da ukoliko trudnica u kući ima aparat za merenje arterijskog krvnog pritiska, meri pritisak jedan put dnevno,
  • da se arterijski krvni pritisak obavezno meri i kon­trolišite pri svakoj poseti lekaru ginekologu,
  • ukoliko se trudnica lako i brzo zamara, oseća vrto­glavicu, zujanje u ušima ili nesvesticu obrati lekaru ginekologu (pre predviđene redovne kontrole)

Treba znati da postoji više vrsta hipertenzije:

  • esencijalna (kada je  žena i pre trudnoće imala povišen arterijski krvni pritisak)
  • trenutna koja se javlja samo u trudnoći
  • preeklamsija kao najteži oblik hipertenzije udružen sa drugim faktorima

(izvor: knjiga “Treba znati od početka trudnoće do porođaja” – autor Slađana Crvenkov, viša medicinska sestra)

 

Više informacija o trudnoći, dijagnostici i još mnogo toga možete pročitati u knjizi “Treba znati od početka trudnoće do porođaja”, koju možete poručiti putem naše e-mail adrese: trudnocaibeba@gmail.com