” Život je težak i bez nekoga ko te iznutra udara.”
Gilda Radner

 

 

Razvoj ploda u materici

 

Nakon implantacije oplođene jajne ćelije u zid materice, stvaraju se uslovi koji u organizmu trudnice dovode do mnogih, značajnih promena, kako u fizičkoj tako i u psihičkoj sferi, a u cilju prilagođavanja organizma novonastalom stanju, omogućujući normalan razvoj ploda, kao i uslove za normalno završavanje trudnoće porođajem.

U materici se sa razvojem ploda u dužinu i težinu, istovremeno i postepeno razvijaju i funkcije pojedinih organa. Svi organi formirani su krajem trećeg meseca. U tom periodu, plod ima sve karakteristike odraslog čoveka – što se jasno vidi i na ultrazvučnom pregledu koji se radi između 12 i 14 nedelje gestacijske starosti trudnoće.

 

 

Pri kraju četvrtog meseca trudnica počinje da oseća prve pokrete ploda u materici, koji daljim razvojem trudnoće, postaju jači i snažniji. Na koži ploda pojavljuju se malje.

Pred kraj petog meseca razvija se potkožno masno tkivo, rastu nokti, a mogu se zapaziti i počeci rasta kose.

Pri kraju šestog meseca kosa je nešto više izrasla i malo više se razvilo potkožno masno tkivo.

Krajem sedmog meseca koža je poprimila ružičastu boju, smežurana je, a funkcije organa su relativno dobro razvijene.

 

 

Pri kraju osmog meseca koža je u potpunosti obrasla maljama, pokrivena je sirastim mazom, potkožno tkivo je bolje razvijeno, kod muškog ploda testisi se spuštaju.

Pri kraju devetog meseca potkožno masno tkivo je u potpunosti razvijeno, koža više nije smežurana.

Svi po život važni organi su u funkciji i plod ima sve karakteristike donešenog deteta.

 

(izvor: knjiga “Treba znati od početka trudnoće do porođaja” – autor Slađana Crvenkov, viša medicinska sestra)

 

Više informacija o trudnoći, dijagnostici i još mnogo toga možete pročitati u knjizi “Treba znati od početka trudnoće do porođaja”, koju možete poručiti putem naše e-mail adrese: trudnocaibeba@gmail.com