“Obećanja su poput bebe koja plače u pozorištu – o njima se treba odmah pobrinuti.”
Norman Vincent Peale
 

 

Skrining testovi

 

Osnovni principi perinatalne medicine i zaštite su da svaka žena ima pravo da ostvari materinstvo kada to želi i da svako dete ima pravo da se rodi fizički, psihički i emocionalno zdravo, a da pri tome život i zdravlje žene ne smeju biti ugroženi. Ostvarenje navedenog cilja može se postići planiranjem trudnoće i adekvatnom zaštitom.

Svaka žena ima rizik da njeno dete ima hromozomopatiju, te bi svim trudnicama trebalo ponuditi jedan od testova za skrining. Hromozomopatije su poremećaji hromozoma i najčešći ovakav poremećaj kod živorođene dece je trizomija 21 (Daunov sindrom).

Da bi se izračunao individualni rizik, potrebno je uzeti u obzir starost majke i starost trudnoće i pomnožiti sa nekoliko faktora koji zavise od rezultata niza skrinig testova koji se rade tokom trudnoće, a u cilju određivanja rizika za svaku trudnicu ponaosob.

Normalan rezultat skrinig testa smanjuje rizik od hromozomopatija, ali ih ne isključuje što je potrebno objasniti roditeljima.

Kod trudnica kod kojih je rizik veći od 1:250 (0,4%) u terminu, treba preduzeti neku od invazivnih dijagnostičkih metoda. Invazivnim dijagnostičkim postupcima se uzima uzorak (deo posteljice, plodova voda ili bebina krv), što omogućava detekciju:

  • hromozomskih promena – dijagnostiku detetov kariotip i/ili
  • genetskih oboljenja (cistična fibroza, mišićna distrofija, itd).

Skrinig hromozomopatija u prvom trimestru, kako ultrazvučnim, tako i kombinacijom ultrazvučnog i biohemijskog skrininga ima značajne prednosti nad kasnijim skriningom – omogućava ranu dijagnozu sa sledstvenim jednostavnijim i manje traumatičnim prekidom trudnoće ukoliko se roditelji odluče na taj korak.

Koji ćete test odabrati zavisi samo od vas !

Mi vam dajemo informaciju i potpunu podršku nezavisno od vaše odluke.
 

(Autor: Mr sci. med. Taita Stojilković, specijalista ginekologije i akušerstva, subspecijalista prenatalne genetike i fetalne medicine, stručni saradnik specijalističke ginekološke i akušerske ordinacije dr. Ilić i specijalne ginekološke bolnice Genesis Novi Sad)