“Beba je Božiji stav da se život mora nastaviti.”
Carl Sandburg

 

 

 

 

 

 

Šta je Panorama – neinvazivni prenatalni skrinig test?
Panorama je neinvazivni prenatalni skrining test kojim se otkrivaju urođene anomalije izazvane poremećajem broja ili građe hromozoma bebe.

Koje su prednosti Panorame:

 • Panorama je jedini neinvazivni prenatalni test koji razlikuje slobodnu DNK fetusa od slobodne DNK majke,
 • ima najniži procenat lažno negativnih (0,7%) i lažno pozitivnih rezultata (0,35%),
 • detektuje stanja koja drugi testovi ne mogu: molarna trudnoća, triploidije (mozaicizam kod majke), „nestali“ blizanac,
 • najniža cena koštanja na tržištu.

Koji sve testovi postoje?
Na našem tržištu postoji veći broj testova koji koriste metodu brojanja, ali samo Panorama koristi patentiranu SNP tehnologiju najnove generacije.

U kojoj nedelji trudnoće se može raditi test?
Već sa navršenih 9 + nedelja gestacije.

Šta se može otkriti ovim testom?
Panorama ima u ponudi tri panela:

PANORAMA Basic

 • Trizomije 21 (Down sindrom), 18 (Edwards sindrom), 13 (Patau sindrom)
 • monozomija X (Turnerov sindrom)
 • trizomije polnih hromozoma
 • triploidija /„nestali blizanac“
 • određivanje pola

PANORAMA Plus

 • Basic paket + DiGeorge (22q11.2 delecija)

PANORAMA Full panel

 • Basic paket + mikrodelecije: 22q11.2, Angelman, Cri-du-chat, 1p36, Prader-Willi sindrom

Kome se savetuje ovaj test?

 • svim trudnicama bez obzira na starosnu dob,
 • posebno trudnicama preko 35 godina,
 • trudnicama koje je ginekolog uputio na amniocentezu nakon ultrazvučnog pregleda ili uobičajenog neinvazivnog testa iz majčinog seruma (Double, Triple, Quadriple),
 • trudnicama koje već imaju dete rođeno sa nekim genetskim poremećajem,
 • kada u porodičnoj anamnezi postoji podatak o nosiocima genetskih poremećaja,
 • kada postoji podatak o ranijem spontanom prekidu trudnoće,
 • kada postoji povećan rizik od invazivnih dijagnostičkih metoda (amnio i kordocenteze),
 • svim trudnicama koje žele da otklone sumnju na moguće genetske poremećaje bebe.

Šta je potrebno uraditi da bi se dobio rezultat testa?
Test je jednostavan i lak za izvođenje i podrazumeva davanje podataka i uzimanje dve epruvete venske krvi majke. Postupak je isti kao pri vađenju krvi za laboratorijske analize i traje kratko, 1-3 minuta. Uzimanje hrane, lekova ili doba dana ne utiče na rezultat ispitivanja.

Da li se može saznati pol bebe ovom analizom?
Da, određivanje pola je sastavni deo ispitivanja, a prikazuje se samo ukoliko roditelji izraze želju.

Kada se dobijaju rezultati testa i gde se radi test?
Rezultati se dobijaju u roku od 3 – 5 dana od prijema uzoraka u Nateru (SAD). Zbog transporta očekujte rezultat u roku od 7 – 10 dana.

Šta ukoliko je test pozitivan?
U slučaju pozitivnog nalaza radi se BESPLATNA analiza plodove vode.

Koja je pouzdanost testa?
Tačnost određivanja pola deteta je 100%. Tačnost rezultata za skrining na triploidije, Down, Turner i Edwards sindrom je veća od 99%.

Gde se može uraditi Panorama test?
Potrebno je da dođete u Aqualab plus laboratoriju ili kod Vašeg ginekologa. Lokacije naših laboratorija možete videti na sajtu www.aqualab.rs. Sve informacije možete dobiti na info pultu svake laboratorije, kao i pozivom na sledeće telefone NON STOP laboratorija:

Beograd: Kneginje Zorke 30, tel: +38111 244 15 51; mob: +38163 214 035 ili +38169aqualab
Novi Sad: Bulevar Oslobođenja 84, tel: +38121 3013 288; mob: +38162 250 390
Banja Luka: Jovana Dučića 2; tel: +387 51 21 21 21; mob: +387 65 733 733